Haarlemse Dart Vereniging 
Gezellig darten in Haarlem !

Wie zijn wij en hoe is het allemaal begonnen ?

Maart 2019:

De "Haarlemse Dart Vereniging" is opgericht door een aantal mensen die het idee hadden dat darten in alleen Haarlem mogelijk moest zijn. Wij hebben allen jaren bij de DVK (dart vereniging Kennemerland) gespeeld en vonden dat de regio die de DVK bestrijkt nogal groot was geworden. Daarnaast zijn wij van mening dat er voldoende draagvlak is bij de diverse teams uit Haarlem om een eigen dart competitie te starten. De al spelende teams uit Haarlem hebben wij hierover ingelicht en 12 teams zijn dan ook ingestapt in dit nieuwe avontuur maar we willen ons ook richten op nieuwe teams uit Haarlem .

De "Haarlemse Dart Vereniging" is ondergebracht onder de BSC (Beijnes Sport Combinatie)
Een al bestaande vereniging die vanuit de Beijnes opereert en zich voornamelijk met zaalvoetbal bezig houdt. Nu wordt er dus ook een dart vereniging aan toegevoegd wat administratief een stuk eenvoudiger is dan een hele nieuwe vereniging beginnen. Daarnaast is het Beijnes Cafe de grootste speelgelegenheid in Haarlem met de meeste teams (14 stuks) vandaar dat er gekozen is voor deze locatie en vereniging. 

Wie zitten er bij de BSC in het bestuur ?

Lisette van der Steeg  -  Voorzitter
Jaap Laan - Secretaris
Paul van Meurs - Penningmeester
Marieke Dorland - Algemeen bestuurslid
Gerrit v/d Pol - Wedstrijdleider

Op de eerste algemene ledenvergadering van de Haarlemse Dart Vereniging zullen de bestuursleden voor de HDV worden gekozen. Zodra bekend wanneer deze plaatsvind zullen wij alle betrokkenen inlichten. Een ieder is vrij om zich kandidaat te stellen voor de diverse functies. Tijdens de algemene ledenvergadering zal dan democratisch besloten worden wie welke functie gaat bekleden. Nieuws hierover volgt zodra bekend. Tot die tijd nemen de huidige bestuursleden van de BSC die taken waar.

Het huidige bestuur van de BSC, waar de HDV onder valt, behoudt zich het recht voor beslissingen te nemen van welke aard dan ook totdat het huishoudelijk en wedstrijd reglement is vastgesteld. Deze zullen zo spoedig mogelijk op deze site gepubliceerd worden.