Haarlemse Dart Vereniging
Gezellig darten in Haarlem !

Wie zijn wij en hoe is het allemaal begonnen ?

Maart 2019:

De "Haarlemse Dart Vereniging" is opgericht door een aantal mensen die het idee hadden dat darten in "alleen" Haarlem mogelijk moest zijn. Wij hebben allemaal jaren bij de DVK (dart vereniging Kennemerland) gespeeld en vonden dat de regio die de DVK bestrijkt nogal groot was geworden. Daarnaast zijn wij van mening dat er voldoende draagvlak is bij de diverse teams uit Haarlem om een eigen dart competitie te starten. De al spelende teams uit Haarlem hebben wij hierover ingelicht maar we willen ons ook richten op nieuwe teams uit Haarlem .

 Kijk bij "Wintercompetitie 2019/2020" om te zien wat de plannen zijn voor komend seizoen. 

De "Haarlemse Dart Vereniging" is ondergebracht onder de BSC (Beijnes Sport Combinatie)
Een al bestaande vereniging die vanuit de Beijnes opereert en zich voornamelijk met zaalvoetbal bezig houdt. Nu wordt er dus ook een dart vereniging aan toegevoegd wat administratief een stuk eenvoudiger is dan het hele nieuwe vereniging beginnen. Daarnaast is de Beijnes de grootste speelgelegenheid in Haarlem met de meeste teams (14 stuks) vandaar dat er gekozen is voor deze locatie en deze vereniging. 

Wie zitten er bij de BSC in het bestuur ?

Lisette van der Steeg  -  Voorzitter
Jaap Laan - Secretaris
Paul van Meurs - Penningmeester
Marieke Dorland - Algemeen bestuurslid
Gerrit v/d Pol - Wedstrijdleider

Op de eerste algemene ledenvergadering van de Haarlemse Dart Vereniging zullen de bestuursleden voor de HDV worden gekozen. Zodra bekend wanneer deze plaatsvind zullen wij alle betrokkenen inlichten. Een ieder is vrij om zich kandidaat te stellen voor de openstaande functies. Tijdens de algemene ledenvergadering zal dan democratisch besloten worden wie welke functie gaat vervullen. Nieuws hierover volgt zodra bekend. Tot die tijd nemen de huidige bestuursleden van de BSC die taken waar.

Het huidige bestuur van de BSC, waar de HDV onder valt, behoudt zich het recht beslissingen te nemen van welke aard dan ook totdat het huishoudelijk en wedstrijd reglement is vastgesteld. Deze zullen zo spoedig mogelijk op deze site gepubliceerd worden.